CP 940 Piana aktywna w koncentracie 20 l Kärcher

Negocjuj cenę
Napisz do nas,
przygotujemy indywidualną ofertę.
Szybka wycena

Negocjuj cenę

Szukasz lepszej oferty? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

483,76 zł brutto

537,51 zł brutto

-10%

393,30 zł netto


KÄRCHER

6.295-519.0

Nowy produkt

Delikatnie alkaiczny szampon o przyjemnych zapachu cytrynowym. Konserwuje powierzchnie i jest łatwo spłukiwalny. Do użycia w samoobsługowych myjniach.

Więcej szczegółów

Czas dostawy: 3-5 dni

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 483,76 zł
  Klienci kupili łącznie 9 sztuk
Udostępnij w social mediach

Delikatnie alkaiczny szampon o przyjemnych zapachu cytrynowym. Konserwuje powierzchnie i jest łatwo spłukiwalny. Do użycia w samoobsługowych myjniach.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Opakowanie (szt.) 1
pH 8
Waga (kg) 20,5
Waga z opakowaniem (kg) 22,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 250 x 230 x 410

WŁAŚCIWOŚCI

 • Piana aktywna do mycia pojazdów
 • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
 • Tworzy obszerną, jasną pianę
 • Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
 • Znacząco redukuje potrzebę użycia szczotki
 • Jest kompatybilna z woskiem, co zapobiega tworzeniu się smug na czyszczonej powierzchni
 • zgodny z VDA
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
 • Wolny od NTA
 CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
 CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
 CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
 CP 940 Piana aktywna w koncentracie, 20l
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P280a Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P332 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
ZASTOSOWANIA
 • Czyszczenie pojazdów
 • Komercyjne czyszczenie pojazdów
 • Samochody osobowe, ciężarowe, rowery
 • Pojazdy