RM 91 AGRI Piana alkaliczna 10 l Kärcher

Negocjuj cenę
Napisz do nas,
przygotujemy indywidualną ofertę.
Szybka wycena

Negocjuj cenę

Szukasz lepszej oferty? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

260,10 zł brutto

289,00 zł brutto

-10%

211,46 zł netto


KÄRCHER

6.295-654.0

Nowy produkt

Silna piana alkaliczna przeznaczona do stosowania w kurnikach, oborach, stajniach chlewach i halach udojowych. Doskonale usuwa tłuste i mineralne zanieczyszczenia np. obornik.

Więcej szczegółów

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 260,10 zł
  Klienci kupili łącznie 4 sztuk
Udostępnij w social mediach

Specjalna formuła ułatwiająca spienianie alkalicznego środka czyszczącego PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri sprawia, że to idealny wybór do kompleksowego czyszczenia budynków trzody chlewnej, bydła i drobiu oraz hal udojowych. Niezrównane właściwości przylegające piany zapewniają wyjątkowo długi czas kontaktu i ekspozycji, nawet na pionowych powierzchniach, co oznacza jeszcze lepsze efekty czyszczenia. Organiczne zanieczyszczenia takie jak: resztki jedzenia, odchody zwierząt i inne rodzaje zanieczyszczeń są całkowicie usuwane, a przedmioty oraz powierzchnie w oborze chronione. W przypadku wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń Kärcher zaleca zacząć od użycia środka do namaczania PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri.

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,5
Waga z opakowaniem (kg) 11,2

WŁAŚCIWOŚCI

 • posiada doskonałe właściwości rozpuszczania tłuszczy i usuwania oganicznego materiału tj. odchody zwierzęce, resztki jedzenia
 • W 100% biodegradowalny
 • Nie uszkadza wyposażenia (inhibitory korozji)
 • Brak negatywnego wpływu na instalacje drenażu
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
 RM 91 AGRI Piana alkaliczna, 10l
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

ZASTOSOWANIA

 • Stajnie i hale udojowe