Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF Kärcher 10 l

Negocjuj cenę
Napisz do nas,
przygotujemy indywidualną ofertę.
Szybka wycena

Negocjuj cenę

Szukasz lepszej oferty? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

260,15 zł brutto

289,05 zł brutto

-10%

211,50 zł netto


KÄRCHER

6.295-539.0

Nowy produkt

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.

Więcej szczegółów

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 260,15 zł
  Klienci kupili łącznie 31 sztuk
Udostępnij w social mediach

Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.
SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,7
Waga (kg) 11,1
Waga z opakowaniem (kg) 11,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 190 x 230

WŁAŚCIWOŚCI

 • Intensywny podstawowy środek czyszczący do użycia z wysokociśnieniowymi urządzeniami i szorowarkami
 • Do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych podłóg przemysłowych
 • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
 • Efektywnie szybki
 • Niskopieniący
 • Szczególnie wydajny
 • Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Wolny od NTA
 Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
 Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
 Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
 Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
 Intensywny środek czyszczący RM 750 ASF, wolny od NTA, 10l
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.