RM 752 ŚRODEK DO INTENSYWNEGO DOCZYSZCZANIA

Negocjuj cenę
Napisz do nas,
przygotujemy indywidualną ofertę.
Szybka wycena

Negocjuj cenę

Szukasz lepszej oferty? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

274,54 zł brutto

305,04 zł brutto

-10%

223,20 zł netto


KÄRCHER

6.295-813.0

Nowy produkt

Wysoce skuteczny preparat do usuwania najbardziej intensywnych zanieczyszczeń, tłuszczowych, olejowych, mineralnych i białkowych w przemyśle i rzemiośle, idealny do usuwania powłok nabłyszczających, woskowych i polimerowych o wyjątkowo krótkim czasie reakcji.

Więcej szczegółów

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 274,54 zł
  Klienci kupili łącznie 13 sztuk
Udostępnij w social mediach

SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Opakowanie (szt.) 1
pH 13,2
Waga z opakowaniem (kg) 11,5

WŁAŚCIWOŚCI

 • Silny środek do czyszczenia podstawowego i strippingu
 • Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
 • Do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych podłóg przemysłowych
 • Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
 • Badanie FIGR 01/2014 (badania i testy dla Facility Management GmbH)
 • brak nieprzymejnego zapachu
 • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
 • Bardzo krótki czas reakcji
 • Szczególnie wydajny
 • Niskopieniący
 • Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
 • Wolny od NTA
 RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l
 RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l
 RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l
 RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l
 RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Niebezpieczny
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
 • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Obszar zastosowań:
 • Dealerzy samochodowi: Czyszczenie podłóg
 • Budownictwo: Czyszczenie podłóg
 • Przemysł: Czyszczenie podłóg
 • Firmy sprzątające: Czyszczenie podłóg
 • Sprzątanie komunalne: Czyszczenie podłóg
 • Hotele, gastronomia, catering: Czyszczenie podłóg
 • Handel detaliczny: Czyszczenie podłóg
Zastosowanie:
 • Szorowarki
 • Maszyna jednotarczowa
 • Odkurzacze z funkcją odsysania wody
 • ręcznie

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: