PressurePro Piana alkaliczna RM 838 Roztwór gotowy do użycia 3 L

Negocjuj cenę
Napisz do nas,
przygotujemy indywidualną ofertę.
Szybka wycena

Negocjuj cenę

Szukasz lepszej oferty? Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

73,06 zł brutto

81,18 zł brutto

-10%

59,40 zł netto


KÄRCHER

6.295-979.0

Nowy produkt

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.

  Więcej szczegółów

  Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 73,06 zł
    Klienci kupili łącznie 27 sztuk
  Udostępnij w social mediach

  Do łatwego, bezpośredniego i bezdotykowego stosowania z lancami pianowymi, bez wstępnego mieszania – środek czyszczący PressurePro Foam Cleaner RM 838 Kärcher. Niezawierający silikonu środek czyszczący tworzy delikatną, obfitą i długo utrzymującą się na powierzchni, alkaliczną pianę, która przylega nawet do pionowych powierzchni. Olej, smar, pozostałości owadów, ptasie odchody, drogowe zanieczyszczenia, a nawet bardzo uporczywe, rolnicze zanieczyszczenia są niezawodnie usuwane z każdego rodzaju pojazdu. Od samochodów osobowych po ciężarowe, ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze, czy też komunalne: piana dobrze przylegająca do powierzchni oznacza, że ​​nie ma potrzeby stosowania narzędzi mechanicznych takich jak szczotki, co zapobiega powstawaniu rys na lakierowanych powierzchniach. Krótki czas kontaktu środka PressurePro Foam Cleaner RM 838 direct zdecydowanie skraca czas mycia pojazdu.

  SPECYFIKACJA

  Dane techniczne

  Wielkość opakowania (l) 3
  Opakowanie (szt.) 1
  pH 12,6
  Waga (kg) 3,1
  Waga z opakowaniem (kg) 3,3
  Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 153 x 115 x 240

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
  • usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
  • zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
  • bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
  • bezszczotkowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
  • niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
  • wysoce wydajny
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Przyjemny, świeży zapach
  • zgodny z VDA
   PressurePro Piana alkaliczna RM 838 Roztwór gotowy do użycia 3 L, 3l
   PressurePro Piana alkaliczna RM 838 Roztwór gotowy do użycia 3 L, 3l
   PressurePro Piana alkaliczna RM 838 Roztwór gotowy do użycia 3 L, 3l
  OSTRZEŻENIA
  Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.