RM 838 Alkaliczna piana, 20 l Kärcher

Negocjacja ceny
Daj nam znać jeśli znalazłeś ten
produkt taniej w innym sklepie.
Opcja negocjacji dotyczy tylko urządzeń Profesjonalnych

Negocjacja ceny

Znalazłeś ten produkt taniej u konkurencji? Zgłoś nam to a skontaktujemy się z Tobą aby negocjować cenę.

* Wymagane pola

Anuluj lub  

647,89 zł brutto

719,88 zł brutto

-10%

526,74 zł netto


KÄRCHER

6.295-838.0

Nowy produkt

Alkaliczna piana do bezdotykowego czyszczenia pojazdów. Z łatwością usuwa uporczywy tłusty brud, insekty oraz zabrudzenia uliczne i olejowe jednocześnie będąc delikatną dla lakieru.

  Więcej szczegółów

  Udostępnij w social mediach

  SPECYFIKACJA

  Dane techniczne

  Wielkość opakowania (l) 20

  WŁAŚCIWOŚCI

  • Wydajny środek czyszczący do bezdotykowego mycia pojazdów
  • usuwa uporczywe plamy z oleju i smaru, a także sadzy, żywicy, resztek owadów i brudu ulicznego
  • zwiększona wydajność czyszczenia dzięki mikrokryształkom
  • bardzo skuteczny dzięki dobrze zwilżalnej, obfitej i przylegającej pianie
  • Idealny do zastosowania z lancą wielofunkcyjną MultiApp
  • bezszczotkowe czyszczenie zapobiega powstawaniu mikro-zarysowań
  • niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
  • wysoce wydajny
  • Bardzo krótki czas reakcji
  • Przyjemny, świeży zapach
  • zgodny z VDA
   RM 838 Alkaliczna piana, 20 l
   RM 838 Alkaliczna piana, 20 l
  OSTRZEŻENIA
  Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
  • Z 20 Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.